Privacy Verklaring

Stralend040

Stralend040 vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij
van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@stralend040.nl


Artikel 1 Wie zijn wij?
Stralend040 is een handelsnaam van de vennootschap onder firma Liebregts-Bruggink
VOF, gevestigd te (5671 HC) Nuenen aan Voirt 2a. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 1926461. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. Wij verwerken je naam, adres, woonplaats of vestigingsplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het het einde van onze overeenkomst. Om jouw bestelling te beheren verwerken wij jouw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst. Wij doet dit inzake uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht met bijbehorende correspondentie verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Stralend040 heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens bewaren tot jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.
Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons oorgegeven. Wij maken geen gebruik van een Facebook Pixel. Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. Tot slot maken wij, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij uit hoofde van een maatschappelijk belang. Wij zullen onze camerabeelden maximaal 30 dagen bewaren.


Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over jou als persoon verwerken waar wij inzicht toe hebben via onze klanten die de benodigde ruimte huren.


Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Stralend040 om jouw gegevens
in te zien.
2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten
verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een  gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete
toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@stralend040.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw
verzoek afwijzen.


Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Stralend040 zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is
voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens
kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en
partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij zullen jouw gegevens
niet doorverkopen aan derde partijen. Als jij je gegevens met ons deelt, omdat je deelneemt aan een gratis evenement dat verzorgd wordt door een derde partij, delen wij jouw gegevens uitsluitend met deze partij. Je kunt je rechtreeks tot deze partij richten om kenbaar te maken dat jij je toestemming intrekt voor het gebruiken van jouw gegevens.


Artikel 6 Slotbepalingen
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@stralend040.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Heb je vragen of wil je meer weten?

Laat via ons formulier een bericht aan ons achter. Wij reageren zo snel mogelijk met een antwoord.Voirt 2A
5671HC Nuenen

info@stralend040.nl
0408449534

kvk 71926461